Εικόνα Στέγαση Φοιτητών
Print Friendly, PDF & Email

Γίνεται γνωστό στους φοιτητές/τριες που ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση στέγασης στις Φοιτητικές Εστίες ή σε μισθωμένες κλίνες, ότι θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά  την αίτηση και  τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη διεύθυνση:

https://stegasi.upatras.gr

Οι πρωτοετείς φοιτητές που δεν διαθέτουν ακόμα ενεργό λογαριασμό για τις ψηφιακές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πατρών θα προβαίνουν σε ταυτοποίηση μέσω κινητού τηλεφώνου προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση.

Αφού τους αποδοθούν τα στοιχεία του λογαριασμού από τις Γραμματείες  και μέχρι την καταληκτική  ημερομηνία λήξης των Αιτήσεων, υποχρεούνται να εισέλθουν εκ νέου στην πλατφόρμα Αιτήσεων στέγασης  ως πρωτοετείς,  με διασταύρωση των προσωρινών στοιχείων και των στοιχείων Λογαριασμού Ψηφιακών Υπηρεσιών.  Η συμπλήρωση των στοιχείων Λογαριασμού Ψηφιακών Υπηρεσιών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την αξιολόγηση των αιτήσεων τους.

Για τους πρωτοετείς και τις λοιπές κατηγορίες, η υποβολή της αίτησης εισδοχής και των δικαιολογητικών γίνεται μέσα στις προθεσμίες εγγραφής τους στις αντίστοιχες  Σχολές που ανακοινώνει το Υπουργείο Παιδείας.

 Οι αιτήσεις εισδοχής  των φοιτητών παλαιοτέρων ετών θα πρέπει να υποβληθούν κατ εξαίρεση, το αργότερο μέχρι 30 Σεπτεμβρίου.

Οι φοιτητές/φοιτήτριες θα πρέπει να υποβάλλουν όλα τα δικαιολογητικά, το κάθε ένα ξεχωριστά, ψηφιοποιημένα σε μορφή pdf (max 2ΜΒ το κάθε έγγραφο) , καταχωρώντας στο ηλεκτρονικό σύστημα κατά την συμπλήρωση της αίτησης.

Επίσης, μέσω του ιδίου link (https://stegasi.upatras.gr/) θα μπορούν να παρακολουθούν την πορεία της αξιολόγησης  της  αίτησής τους.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά. Δεν απαιτείται η προσκόμιση  της αίτησης και των  δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή,  παρά μόνο εάν  ζητηθεί.

 Για περισσότερες πληροφορίες και για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη διεύθυνση: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ


Πληροφορίες θα δίνονται τηλεφωνικά ή μέσω email όπως παρακάτω:

  • Οι φοιτητές των Τμημάτων της Πάτρας (Πανεπιστημιούπολη Ρίου) στη Φοιτητική Εστία Πάτρας (Πανεπιστημιούπολη Ρίου, κα Τζουραμάνη Θεώνη , τηλ 2610992359-62 , email: )
  • Οι φοιτητές των Τμημάτων του Αγρινίου στο γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας    (Γ. Σεφέρη 2, Β’ κτίριο, κα Μαρία Στεργίου, τηλ. 2641074169, email: )
  • Οι φοιτητές των Τμημάτων που εδρεύουν στο Κουκούλι Πατρών και στις πόλεις Αιγίου, Αμαλιάδος και Πύργου, στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας (κα Αθηνά Τάτση,τηλ.2610369-013, email: ).
  • Οι φοιτητές των Τμημάτων που εδρεύουν στη  πόλη του  Μεσολογγίου, στο Τμήμα Υπηρεσιών Φοιτητικής Μέριμνας    (κ. Σαλάπα Αλέξιο, τηλ. 2631058257, email: ).

   Από το Τμήμα Δ/κης Υπ/ξης/ Φοιτητικής Εστίας