Εικόνα Διδάσκοντες Σημαντική Ανακοίνωση
Print Friendly, PDF & Email

Παρακαλούνται οι πρωτοετείς φοιτητές να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις του μαθήματος Εισαγωγή στην Επιστήμη των Βιοσυστημάτων που αναρτώνται στo e-class  του Πανεπσιτημίου μέσω του συνδέσμου

https://eclass.upatras.gr/courses/BAE102/.

Την Παρασκευή  23  Οκτωβρίου  και ώρα 19:00 α δοθεί διάλεξη στο σύνδεσμο στο skype for bussiness.

Ο σύνδεσμος της διάλεξης είναι :

https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/marpapadaki/N2462D4D

Δείτε οδηγίες εγκατάστασης του λογισμικού και οδηγίες σύνδεσης εδώ https://sfb.sites.upnet.gr/