Εικόνα Διδάσκοντες Σημαντική Ανακοίνωση
Print Friendly, PDF & Email

Παρακαλούνται οι πρωτοετείς φοιτητές να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις του μαθήματος Μορφολογία και Ανατομία Φυτών που αναρτώνται στo e-class  του Πανεπσιτημίου μέσω του συνδέσμου

https://eclass.upatras.gr/courses/BAE114/

Το μάθημα “Μορφολογία και Ανατομία Φυτών” θα προσφερθεί αποκλειστικά για το Τμήμα μας από τον κ. Παντερή Μανώλη, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Βιολογίας του ΑΠΘ.

Το μάθημα θα γίνεται κάθε Παρασκευή 12:00 μ.μ.

Ο σύνδεσμος του μαθήματος θα αναρτηθεί με ανακοίνωση στο  e-class (https://eclass.upatras.gr/courses/BAE114/)