Εικόνα Αμφιθέατρο
Print Friendly, PDF & Email

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 822ης / 12.07.2022 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, για την υλοποίηση του έργου «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, για το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023 στο Πανεπιστήμιο Πατρών», που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο –Ε.Κ.Τ.) και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο της Πράξης  «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, για το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023 στο Πανεπιστήμιο Πατρών», με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον καθηγητή του Τμήματος Χημικών Μηχανικών Διονύσιο Μαντζαβίνο, Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ- 2η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η 2η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της παρούσας πρόσκλησης οφείλεται σε παρεισφρήσαντα λάθη κατά την δημοσίευση των προηγουμένων και ως εκ τούτου, όσες αιτήσεις έχουν ήδη υποβληθεί στο πλαίσιο της προηγούμενης πρόσκλησης, θεωρούνται εμπρόθεσμες και δεν απαιτείται να επανυποβληθούν.

Προθεσμία λήξης Υποβολής Προτάσεων22η.08.2022

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Προσοχή: Η υποβολή προτάσεων για την συγκεκριμένη πρόσκληση γίνεται στην κατηγορία: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ (22 ΘΕΣΕΙΣ).

Σημείωση: Για την υποβολή προτάσεων, οι υποψήφιοι θα πρέπει πρώτα να κάνουν Registration στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και έπειτα να εισέρχονται με τους κωδικούς τους (Login) για να μπορέσουν να υποβάλουν αίτηση.