Διδακτορικές Σπουδές

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ


Υποψήφιος: ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

  • Τίτλος Διατριβής: «Η χρήση του χούμο ως αειφόρο ρυθμιστικό υλικό φυσικοχημικών δεικτών έναντι των καταπονήσεων στην αμπελουργία» – “The use of Humus as a Sustainable Buffer Material of Physical-Chemical Indicators Against Stresses in Viticulture”
  • Ανάθεση: 01/04/2022
  • Επιβλέπων Μέλος ΔΕΠ: ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής Παν/μίου Πατρών
  • Μέλη Συμβουλευτικών Επιτροπών: ΣΑΛΑΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Καθηγητής Τμήματος Γεωπονίας Παν/μίου Πατρών – ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, Καθηγήτρια Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος Παν/μίου Πατρών