Εικόνα Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2022 – 2023

Η Σύγκλητος, στην υπ’ αριθμ. 203/19.5.2022 συνεδρίασή της, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 1 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πατρών (ΦΕΚ 3899/Β/25.10.2019), του άρθρου 33 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α/6.9.2011), όπως ισχύει, και του άρθρου 13 παρ. 2 περ. κβ του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/A/4.8.2017), καθόρισε την έναρξη και λήξη των μαθημάτων του χειμερινού και εαρινού εξαμήνου και των εξεταστικών περιόδων του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2022-2023(αρχείο pdf)

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022


Έναρξη και Λήξη Εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2022

 • Έναρξη Εξετάσεων Σεπτεμβρίου 26/08/2022
 • Λήξη Εξετάσεων Σεπτεμβρίου 23/09/2022

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2022 – 2023


Έναρξη και Λήξη Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου

 • Έναρξη Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 03/10/2022
 • Λήξη Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 13/01/2023

Έναρξη και Λήξη Εξετάσεων Χειμερινού Εξαμήνου

 • Έναρξη Εξετάσεων Χειμερινού Εξαμήνου 23/01/2023
 • Λήξη Εξετάσεων Χειμερινού Εξαμήνου 10/02/2023

ΘΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2022- 2023


Έναρξη και Λήξη Μαθημάτων Θερινού Εξαμήνου

 • Έναρξη Μαθημάτων Θερινού Εξαμήνου 20/02/2023
 • Λήξη Μαθημάτων Θερινού Εξαμήνου 02/06/2023

Έναρξη και Λήξη Εξετάσεων Θερινού Εξαμήνου

 • Έναρξη Εξετάσεων Θερινού Εξαμήνου 12/06/2023
 • Λήξη Εξετάσεων Θερινού Εξαμήνου 30/07/2023

Επίσης, η Σύγκλητος,  στην ίδια ως άνω συνεδρίαση της αποφάσισε ομόφωνα να δύνανται τα Τμήματα να χρησιμοποιούν την εβδομάδα 26/09/2022 – 30/09/2022 για την υποδοχή των πρωτοετών φοιτητών τους.


Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 παρ. 2 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πατρών (ΦΕΚ 1062, τ. Β’), μαθήματα, εργαστηριακές, κλινικές, φροντιστηριακές ασκήσεις και ασκήσεις υπαίθρου δεν πραγματοποιούνται τις εξής ημερομηνίες:

 • Εθνική Εορτή: 28 Οκτωβρίου
 • Πολυτεχνείο: 17 Νοεμβρίου
 • Αγίου Ανδρέου: 30 Νοεμβρίου
 • Διακοπές Χριστουγέννων-Νέου Έτους: από 24 Δεκεμβρίου μέχρι και τις 6 Ιανουαρίου
 • Τριών Ιεραρχών: 30 Ιανουαρίου
 • Καθαρά Δευτέρα
 • Εθνική Εορτή: 25 Μαρτίου
 • Διακοπές Πάσχα: από το Σάββατο του Λαζάρου μέχρι την Κυριακή του Θωμά
 • Πρωτομαγιά: 1 Μαΐου
 • Αγίου Πνεύματος
 • Ημέρα των φοιτητικών εκλογών