Εικόνα Σίτιση Φοιτητών

Αιτήσεις για Δωρεάν Σίτιση Φοιτητών/τριών ακαδ. έτους 2020-2021

Γίνεται γνωστό στους φοιτητές/τριες που ενδιαφέρονται να σιτίζονται δωρεάν το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, ότι θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση και τα δικαιολογητικά στη διεύθυνση: https://sitisi.upatras.gr χρησιμοποιώντας τα προσωπικά τους στοιχεία UPNet ID (Username/Password) του Πανεπιστημίου που διαθέτουν  από 01-09-2020 έως 30-10-2020. Οι φοιτητές/φοιτήτριες θα πρέπει να υποβάλλουν όλα τα δικαιολογητικά, το κάθε ένα…

Περισσότερα