Εικόνα Διδάσκοντες Σημαντική Ανακοίνωση
Print Friendly, PDF & Email

Με δεδομένη την διακοπή υποστήριξης του Skype for Business από την υπηρεσία υποστήριξης του Πανεπιστημίου Πατρών, και λόγω των περισσότερων δυνατοτήτων που προσφέρει το λογισμικό Zoom για τις διαδικτυακές διαλέξεις, θα χρησιμοποιείται η συγκεκριμένη πλατφόρμα στις επόμενες διαλέξεις.

Ως ημερομηνία  έναρξης χρήσης του λογισμικού Zoom ορίζεται η Πέμπτη 29/10/2020.

Την συγκεκριμένη ημερομηνία έχει προγραμματιστεί η 4η διαδικτυακή διάλεξη στα Μαθηματικά Ι.

Καλούνται οι φοιτητές να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του  του e-class του μαθήματος, στο Τμήμα Επιστήμης Τεχνολογίας Τροφίμων, προκειμένου να πάρουν πληροφορίες από αναρτημένο έγγραφο το οποίο αφορά στην εγκατάσταση και χρήση του λογισμικού Zoom.

H ιστοσελίδα στο e-class του μαθήματος, στο Τμήμα Επιστήμης Τεχνολογίας Τροφίμων, είναι:

https://eclass.upatras.gr/courses/FST119/

Σημειώνεται ότι η πρόσβαση στο e class στο μάθημα Μαθηματικά Ι είναι ελεύθερη και δεν απαιτεί εγγραφή στο μάθημα. (δεν χρειάζονται κωδικοί).

Συνιστάται όμως η εγγραφή των φοιτητών στο μάθημα, όταν θα έχουν αποκτήσει τους Πανεπιστημιακούς κωδικούς. Μετά την παραλαβή των κωδικών, οποιοσδήποτε φοιτητής του Πανεπιστημίου Πατρών μπορεί να εγγραφεί στο μάθημα, ανεξάρτητα από το Τμήμα που φοιτά.

Τέλος, ο σύνδεσμος (LINK) της ηλεκτρονικής αίθουσας στην οποία θα γίνονται οι διαλέξεις από την Πέμπτη 29/10/2020 και μετά, είναι :

https://upatras-gr.zoom.us/j/94763981481?pwd=Uk9kZzgzZndvQWI0MVFZZHJkMGhkdz09

Ο σύνδεσμος αυτός θα είναι ο ίδιος για όλες τις διαλέξεις.

Οι διδάσκοντες

Μπεληγιάννης Γρηγόριος, Καθηγητής Τμήματος ΔΕΑΠΤ

Τασσόπουλος Ιωάννης, ΕΔΙΠ Τμήματος ΔΕΑΠΤ