Σημαντικό Μήνυμα
Print Friendly, PDF & Email

Αγαπητοί φοιτητές,

Τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου 2021-22 θα αρχίσουν αποκλειστικά δια ζώσης, όπως απαιτεί η σχετική ΚΥΑ. Το αίτημα του Πανεπιστημίου Πατρών για 30% εξ αποστάσεως διδασκαλία έχει απορριφθεί. 

Μέσα στις δύο προσεχείς ημέρες θα αναρτηθεί προσωρινό ωρολόγιο πρόγραμμα όπου θα αναφέρεται ο διδάσκων του κάθε μαθήματος και όπου ισχύει, το Τμήμα από το οποίο προσφέρεται,  με το αντίστοιχο eclass του  μαθήματος.

Όταν αναρτηθεί το πρόγραμμα, παρακαλείστε να εγγραφείτε άμεσα στα μαθήματα του τμήματος που υπάρχουν στο eclass  για να δείτε τις σχετικές ανακοινώσεις των διδασκόντων.

Η προσωρινή Πρόεδρος

Μαρία Παπαδάκη