Εικόνα Στέγαση Φοιτητών
Print Friendly, PDF & Email

Σύμφωνα με απόφαση της Εφορείας Φοιτητικών Εστιών του Πανεπιστημίου Πατρών εγκρίθηκε η κατάταξη των αιτήσεων στέγασης για τους πρωτοετείς και για τους φοιτητές παλαιοτέρων ετών ακ. έτους 2021-2022 στη Φοιτητική Εστία  Μεσολογγίου.

Δείτε τα Αποτελέσματα Εισαγωγής Φοιτητών στην Φοιτητική Εστία Μεσολογγίου στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Η παραλαβή των δωματίων θα γίνει αποκλειστικά από 14 Οκτωβρίου 2021 μέχρι και 25   Οκτωβρίου 2021.  Αρμόδιος κ. Αλέξης Σαλάπας τηλ.2631058257, email: .