Σημαντικό Μήνυμα
Print Friendly, PDF & Email

Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 13/12-11-2021 απόφαση της Π.Σ του Τμήματος τα παρακάτω μαθήματα δεν θα διδαχθούν το Χειμερινό Εξάμηνο και θα μεταφερθούν στο Εαρινό Εξάμηνο ακαδ.έτους 2021-22:

ΒΑΕ_ 160 Μορφολογία και ανατομία Φυτών (Aʼ Χειμ. Εξαμήνου)

ΒΑΕ_310   Τεχνικό Σχέδιο με Η/Υ (Γ΄Χειμ.Εξαμ.)

ΒΑΕ_320  Στατιστική (Γ΄Χειμ.Εξαμ.)

ΒΑΕ_500 Συστήματα Άντλησης (Ε΄Χειμ. Εξαμ.)

Όσοι φοιτητές έχουν επιλέξει τα παραπάνω μαθήματα να μην προβούν στην παραλαβή διδακτικών συγγραμμάτων.