Εικόνα Διδάσκοντες Σημαντική Ανακοίνωση
Print Friendly, PDF & Email

Οι φοιτητές/ιες του Τμήματος Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής που θα δηλώσουν και θα παρακολουθήσουν το μάθημα Μορφολογία και Ανατομία Φυτών καλούνται να εγγραφούν άμεσα στο eclass στο μάθημα  Μορφολογία και Ανατομία  Φυτών ( CRS_202 και ΒΑΕ_160) (υπεύθυνος μαθήματος: Γιώργος Ζερβουδάκης) ώστε να λαμβάνουν όλες τις σχετικές ανακοινώσεις και το πληροφοριακό υλικό.