Σημαντικό Μήνυμα
Print Friendly, PDF & Email

Για να ολοκληρωθεί η εγγραφή σας στο τμήμα πρέπει να έχετε ανεβάσει στο Ψηφιακό Άλμα ΟΛΑ τα έγγραφα που έχουν ζητηθεί, σύμφωνα με την ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Τμήματος, το αργότερο μέχρι 10-10-2019 μόνο σε ηλεκτρονική μορφή .

Σε κάθε άλλη περίπτωση, δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η επαλήθευση των στοιχείων από την Γραμματεία και επομένως να ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΘΕΙ   η εγγραφή σας στο Τμήμα.

Σημειώστε επίσης ότι την τελευταία μέρα των εγγραφών μπορεί η απόκριση του ηλεκτρονικού συστήματος να είναι εξαιρετικά αργή.